Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D.

Master's thesis

Frikce finančního trhu v období ekonomické krize: DSGE model české ekonomiky

Financial market frictions in economic crisis: DSGE model of the Czech economy
Abstract:
Tato práce analyzuje efekty finančních frikcí v české ekonomice v období globální ekonomické krize. Analýza je provedena za využití dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy malé otevřené ekonomiky (DSGE SOE) s finančním akcelerátorem. Model je pomocí bayesiánských metod identifikován na reálných historických datech. Při analýze chování modelové ekonomiky je použita metoda impulzních odezev …more
Abstract:
This thesis deals with analysis of the effects of financial frictions in the Czech economy during the period of global economic crisis. The analysis is performed with the use of dynamic stochastic general equilibrium model of a small open economy (DSGE SOE) with financial accelerator. The model is identified using historical data. Bayesian methods are used for the parameters estimation. The analysis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2012
  • Supervisor: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
  • Reader: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta