Pavlína Verešová

Diplomová práce

Age management a jeho význam v rámci problematiky řízení lidských zdrojů.

Age management and its importance in the field of Human Resources.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat problematiku age managementu v kontextu řízení lidských zdrojů, a to s ohledem na aktuální demografickou situaci a aktuální situaci na trhu práce. V teoretické části práce jsou vymezeny klíčové pojmy a problematika age managementu je rozebrána v širších souvislostech. V praktické části práce je předmětem výzkumu praxe uplatňování principů age managementu v České …více
Abstract:
The aim of this Master’s thesis is to analyse the issue of age management in the context of human resources management, with respect to the current demographic situation and the current situation on the job market. In the theoretical framework, key terms are specified and the subject matter of age management is analysed in a broader context. The next section of the thesis is focused on the actual research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedoucí: Otakar Němec
  • Oponent: Kateřina Legnerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81539