Kristýna Černá

Diplomová práce

Studie příležitosti a studie proveditelnosti

Opportunity and feasibility study
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je analýza realizovatelnosti plánovaného projektu týkajícího se výstavby ekologického hotelu v českém prostředí na příkladu společnosti Yves Rocher. Důvodem výběru tohoto tématu je můj zájem o ochranu životního prostředí a snaha upozornit na výhody implementace principů ekologického chování v rámci podnikové strategie. Obsah práce je soustředěn na zájem potenciální klientely …více
Abstract:
The theme of this master´s thesis is a feasibility analysis of planned construction of an enviromentally friendly hotel in the Czech context on the example of Yves Rocher company. The reason for choosing this topic is my interest in the enviromental pro-tection and an effort to point out the advantages of implementing the principles of enviromentally aware into the company´s own strategy. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Dvořák
  • Oponent: Oldřich Syrovátka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50252