Bc. Monika Maršálková

Master's thesis

Komparace hodnot objektivního a subjektivního astigmatismu

Comparison of objective and subjective astigmatism measurements
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním hodnot očního astigmatismu zjištěných objektivní a subjektivní metodou. Celá kompozice je sestavena z části teoretické a výzkumné. První kapitola se věnuje refrakci a zrakové ostrosti oka, které s danou problematikou úzce souvisí. Následuje popis jednotlivých refrakčních vad s důrazem na astigmatismus. V poslední kapitole jsou rozepsány objektivní a subjektivní …more
Abstract:
This diploma thesis aims at the comparison of values of ocular astigmatism determined by the objective and subjective method. The entire composition is composed of theoretical and research parts. The first chapter deals with the refraction and visual acuity of the eye, which is relevant to the issue, followed by the overview of refractive errors with emphasis on astigmatism. The last chapter is about …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Reader: Mgr. Lucie Patočková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta