Bc. Monika Maršálková

Diplomová práce

Komparace hodnot objektivního a subjektivního astigmatismu

Comparison of objective and subjective astigmatism measurements
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním hodnot očního astigmatismu zjištěných objektivní a subjektivní metodou. Celá kompozice je sestavena z části teoretické a výzkumné. První kapitola se věnuje refrakci a zrakové ostrosti oka, které s danou problematikou úzce souvisí. Následuje popis jednotlivých refrakčních vad s důrazem na astigmatismus. V poslední kapitole jsou rozepsány objektivní a subjektivní …více
Abstract:
This diploma thesis aims at the comparison of values of ocular astigmatism determined by the objective and subjective method. The entire composition is composed of theoretical and research parts. The first chapter deals with the refraction and visual acuity of the eye, which is relevant to the issue, followed by the overview of refractive errors with emphasis on astigmatism. The last chapter is about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. Lucie Patočková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta