Bc. Michaela Cikrdlová

Bakalářská práce

Integrace dítěte s atypickým autismem do běžné základní školy

The Integration child whith atypical autism to basic school
Anotace:
Cílem závěrečné práce byl popis autismu s podrobnějším zaměřením na autismus atypický. Integrace dítěte s atypickým autismem do běžné základní školy, jeho vzdělávání a komunikace s okolím.
Abstract:
The objective of this Bachelor thesis was to describe autism, in particular atypical autism. Child integration with atypical autism during primary school, his education and communication with others.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika