Bc. Michaela Cikrdlová

Bachelor's thesis

Integrace dítěte s atypickým autismem do běžné základní školy

The Integration child whith atypical autism to basic school
Abstract:
Cílem závěrečné práce byl popis autismu s podrobnějším zaměřením na autismus atypický. Integrace dítěte s atypickým autismem do běžné základní školy, jeho vzdělávání a komunikace s okolím.
Abstract:
The objective of this Bachelor thesis was to describe autism, in particular atypical autism. Child integration with atypical autism during primary school, his education and communication with others.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 5. 2008
  • Supervisor: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Special Education / Special Education