Mgr. Hana Benčáková

Bakalářská práce

Krajský výbor Svazu Cikánů-Romů v Brně v letech 1969-1973

The Regional Committee of the Union of Roms in Brno in 1969-1973
Anotace:
Anotace: Bakalářská práce se věnuje situaci Romů v Československu v období po druhé světové válce do sedmdesátých let 20. století. Další část se zabývá vznikem organizace Svazu Cikánů – Romů koncem šedesátých let 20. století, činností organizace v letech existence Svazu 1969-1973 a příčinami zrušení organizace se zaměřením na krajský výbor Svazu Cikánů – Romů se sídlem v Brně.
Abstract:
Abstract: This work is concerned with the situation of Roms in the Czechoslovakia after the World War II until the 1970´s. The other part deals with the organization the Union of Roms in the 1960´s, activity during its existence in 1969-1973 and reasons of its liquidation. It is aimed for the Regional committee or the Union in Brno.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2009
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.