Bc. Dominika Frolíková

Diplomová práce

Horní právo a ochrana životního prostředí

Mining Law and environmental protection
Anotace:
Diplomová práce na téma „Horní právo a ochrana životního prostředí“ se zabývá těžbou hnědého uhlí a jeho dopady na životní prostředí. V prvé řadě je kladen důraz na vysvětlení základních pojmů, které se týkají problematiky daného tématu, jako je především horní zákon, historický vývoj horního práva, důlní vody, životní prostředí a jeho ochrana. Hlouběji je práce zaměřena na konkrétní oblast Severočeské …více
Abstract:
Thesis on "Mining Law and environmental protection" is engaged in mining of lignite and its impact on the environment. Firstly, the emphasis is on explaining the basic concepts that relate to the issue of the topic, especially the Mining Act, the historical development of mining law, mine water, the environment and its protection. Deeper work is focused on a specific area of the North Bohemian Brown …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Dana Římanová
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní