Theses 

Venkovský cestovní ruch - potenciály a bariéry: případová studie Tišnovsko – Jana Pestrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana Pestrová

Bakalářská práce

Venkovský cestovní ruch - potenciály a bariéry: případová studie Tišnovsko

Rural tourism – potentials and barriers: case study Tišnov area

Anotace: Tato bakalářská práce na téma "Venkovský cestovní ruch -- potenciály a bariéry: případová studie Tišnovsko, charakterizuje cestovní ruch Tišnovska. Hodnotí stávající úroveň turistické nabídky a současně se zabývá podmínkami rozvoje venkovské turistiky. Dále se zaměřuje na možnosti ubytování jak na farmách, tak i v rodinných penzionech nebo chatách a chalupách. Zaměřuje se na pozitivní a negativní vlivy v oblasti cestovního ruchu Tišnovska. Díky nenarušené přírodě a velkému množství přírodních a kulturně-historických památek láká tato oblast stále více turistů. Velkým potenciálem je vzdálenost od města Brna (35 kilometrů), ze kterého do této lokality míří nejvíce turistů. Velký podíl na turistice má dopravní dostupnost, díky zavedení Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. K dlouhodobému udržení a zvýšení turistické návštěvnosti je třeba opravit některé silniční úseky, které jsou v havarijním stavu, zlepšení infrastruktury cestovního ruchu (oprava stávajících a budování nových cyklotras), zlepšení propagace turistické činnosti.

Abstract: The bachelor work to a topic: Rural tourism -- potentials and barriers: case study Tišnov area, describes the touristic industry of the Tišnov area. It evaluates the current level of the touristic offer and looks into the conditions of development of the rural touristics. The possibilities of accommodation in the farms, as well as in the family guest houses and cottages are analysed. Both positive and negative factors in the area of tourism in the Tišnov area are targeted. Owing to the unspoiled nature and immense number of natural, cultural and historical monuments the area arouses interest of many tourists. A big potential is defined by the distance to the Brno city (35 km), from where the most tourist come to the discussed area. Huge part of the touristic industry is supported by the transport services, mainly due to the implementation of the Integrated transport system of the South Moravian Region. In order to maintain and increase the ratio of touristic visits it is necessary to repair some of the roadways, which ones are in a critical state, and to improve the infrastructure of the touristic industry (repair the existing and build new bicycle paths). It is important to improve the promotion of the touristic activities as well.

Klíčová slova: Tišnovsko, venkovský cestovní ruch, rekreace, turistika, venkov

Keywords: Tišnov area, tourism, countryside, rural tourism, recreation

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/45297 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:30, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz