Monika PLAVECKÁ

Bakalářská práce

Preference zájmů u žáků ZŠ (Hollandův zájmový dotazník)

Preferences of interest for elementary school studentes
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje zájmům dospívajících na 2. stupni základní školy. Teoretická část přibližuje poznatky o zájmech, zaměřuje se na období dospívání a popisuje faktory, které ovlivňují volbu povolání. Předmětem praktické části je výzkum, který je proveden formou dotazníku. Dotazníkové šetření bylo provedeno na dvou základních školách v Moravskoslezském kraji. Cílem bakalářské práce je porovnání …více
Abstract:
This bachelor work is devoted to the interests of adolescents in primary schools. Theoretical part shows us knowledge of interests, focuses on the period of adolescence and describes the factors that have affect on career choice. The subject of the practical part is the research that is carried out using a questionnaire. The questionnaire survey was conducted in two elementary schools in Moravian?Silesian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLAVECKÁ, Monika. Preference zájmů u žáků ZŠ (Hollandův zájmový dotazník). Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / občanská výchova - výchova ke zdraví (negarantovaný rozvrh)

Práce na příbuzné téma