Theses 

Preference zájmů u žáků ZŠ (Hollandův zájmový dotazník) – Monika PLAVECKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / občanská výchova - výchova ke zdraví (negarantovaný rozvrh)

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Monika PLAVECKÁ

Bakalářská práce

Preference zájmů u žáků ZŠ (Hollandův zájmový dotazník)

Preferences of interest for elementary school studentes

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje zájmům dospívajících na 2. stupni základní školy. Teoretická část přibližuje poznatky o zájmech, zaměřuje se na období dospívání a popisuje faktory, které ovlivňují volbu povolání. Předmětem praktické části je výzkum, který je proveden formou dotazníku. Dotazníkové šetření bylo provedeno na dvou základních školách v Moravskoslezském kraji. Cílem bakalářské práce je porovnání zájmů u žáků z obou škol a zároveň srovnání s výzkumem uskutečněným v loňském roce.

Abstract: This bachelor work is devoted to the interests of adolescents in primary schools. Theoretical part shows us knowledge of interests, focuses on the period of adolescence and describes the factors that have affect on career choice. The subject of the practical part is the research that is carried out using a questionnaire. The questionnaire survey was conducted in two elementary schools in Moravian?Silesian Region. The aim of this work is to compare the interests of pupils of both schools and also compared with the investigations carried out last year.

Klíčová slova: zájmy, dospívání, motivace, schopnosti, volba povolání, zájmová činnost, Hollandův zájmový dotazník

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=25051 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PLAVECKÁ, Monika. Preference zájmů u žáků ZŠ (Hollandův zájmový dotazník). Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 23:42, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz