Bc. Eva DOLEŽALOVÁ

Diplomová práce

Vliv německého-mateřského jazyka na výslovnost češtiny

The influence of the german-mother tongue on the pronunciation of the czech language
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu mateřského - německého jazyka na výslovnost češtiny. V první části této práce je popsán fonetický systém češtiny a němčiny. Z této komparace je naší snahou vyvodit případné rozdíly ve výslovnosti jednotlivých hlásek a z nich stanovit předpokládané výslovnostní chyby. Chybnou výslovnost německých rodilých mluvčích zaznamenáme pomocí zvukových nahrávek, které …více
Abstract:
This thesis examines the influence of the mother (German) tongue on pronunciation Czech language. The first part of this paper describes the phonetic system of Czech and German. From this comparison we attempt to deduce any differences in the pronunciation of individual sounds, and from them determine the expected pronunciation errors. Incorrect pronunciation of German native speakers is recorded on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEŽALOVÁ, Eva. Vliv německého-mateřského jazyka na výslovnost češtiny . Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / ČJ-NJ

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.