Bc. Ivana Cebáková

Bakalářská práce

Frekvence a důvody užívání léků tišících bolest v extraligovém volejbale žen a mužů ČR

Frequency and reasons for using common pain relievers in Czech volleyball women’s and men’s Extraleague
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na bolest ve volejbale a užívání léků tišících bolest (analgetik) v souvislosti se sportovním výkonem. V teoretické části je zahrnut všeobecný přehled problematiky bolesti ve sportu, zatížení a bolest pohybového aparátu ve volejbale a nástin farmakologické léčby bolesti pomocí analgetik, především typů analgetik povolených antidopingovým výborem ČR. Empirická část práce …více
Abstract:
The thesis deals with the pain in volleyball and use of analgesic medication in relation to sports performance. The theoretical part includes a general overview of the issue of pain in sports, characteristics of organism load and musculoskeletal pain in volleyball and gives the outline of the pharmacological analgesic pain treatment. It also describes the types of analgesics authorized by the anti …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Zdeněk Zítka
  • Oponent: PaedDr. Hana Vrtělová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu

Práce na příbuzné téma