Bc. Kateřina KANDOVÁ

Bakalářská práce

Sledování inhibice reprodukce chvostoskoků Folsomia candida po expozici pesticidy

MONITORING INHIBITION OF REPRODUCTION OF SPRINGTAILS FOLSOMIA CANDIDA AFTER EXPOSURE PESTICIDES
Anotace:
Teoretická část této bakalářské práce se zabývá základní charakteristikou půdního systému a půdních bezobratlých v něm žijících, vztahy mezi těmito organismy a půdou, ale i vztahy mezi nimi a kontaminujícími látkami. Je zde rozebírána problematika kontaminace půd, a to hlavně pesticidy, jejich využití a negativní dopad na životní prostředí. Dále se tato práce zaměřuje na obecné rozdělení testů toxicity …více
Abstract:
The theoretical part of this bachelor thesis deals with the basic characteristics of soil and soil invertebrates living in it, the relationships between these organisms and soil, but also the relations between them and contaminants. There are analyzed problems of soil contamination especially pesticides, their use and negative impact on the environment. Furthermore, this work focuses on the general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011
Zveřejnit od: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KANDOVÁ, Kateřina. Sledování inhibice reprodukce chvostoskoků Folsomia candida po expozici pesticidy. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta