Bc. Radomír Němeček

Diplomová práce

Lidské zdroje a jejich vliv na rozvoj průmyslových projektů v regionech

Human resources and their impact on the development of industrial projects in the regions
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení vlivu současného nedostatku lidských zdrojů v průmyslu na rozvoj developerských projektů v kategorii průmyslových nemovitostí (tj. výrobních a skladových prostor) ve vybraném regionu a prokázat či vyvrátit tvrzení, že nedostatek zaměstnanců v průmyslu omezuje investice do výstavby průmyslových nemovitostí v regionech, respektive obecné konstatování, že …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on evaluation of shortage of human resources in industry on development of industrial real estate projects (production and storage premises) in selected region and approve or reject predication that lack of employees in industry hinders investments into construction of industrial properties in regions, respectively general statement that human resources have an influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS