Bc. Rita MANYCHOVÁ

Diplomová práce

Výuka biologie pro zahraniční studenty připravující se na studium na českých vysokých školách

Teaching biology foreign students who are preparing for studying at the Czech Universities
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o přípravě cizinců na studium biologie v ČR. Existuje zde několik vysokých škol a soukromých organizací, kde se zahraniční studenti mohou naučit česky. Nejdelší tradici má Ústav jazykové a odborné přípravy, který zároveň propojuje výuku češtiny s odbornou přípravou na studium na VŠ. Zde se také vyvinula nová metoda jak učit češtinu bez zprostředkujícího jazyka - audioorální …více
Abstract:
This diploma thesis is about teaching biology foreign students, who are preparing for studying at the Czech universities. There are several universities and private organisations in the Czech Republic, where foreign students can learn Czech. The Institute for Language and Preparatory Studies has the longest tradition and it combines teaching Czech language with preparatory studies for universities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Vágnerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MANYCHOVÁ, Rita. Výuka biologie pro zahraniční studenty připravující se na studium na českých vysokých školách. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/