Bc. Adéla Sukupová

Diplomová práce

Význam mediální výchovy pro edukaci děti v riziku poruch chování

The meaning of media education in education of children at risks
Anotace:
Diplomová práce zkoumá roli internetu v životě dětí v riziku poruch chování. Je strukturována do čtyř kapitol, přičemž dvě kapitoly jsou zaměřeny teoreticky a dvě prakticky. Teoretické kapitoly se zabývají problematikou poruch chování, mediální gramotností a riziky na internetu, se kterými se jeho uživatelé mohou setkat. Praktická část popisuje realizovaný intervenční projekt s dětmi z Dětského domova …více
Abstract:
The diploma thesis examines the importance of the internet in life of children at risk of behavioral disorders. The thesis is divided into four chapters, two are focused theoretically and two practically. Theoretical chapters deals with behavioral disorders, media literacy and the risks of the internet for children user. The practical part is focused on the implemented intervention project with children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta