Bc. Florindo MACAXI

Diplomová práce

Vliv stáří porostu, okolí a půdních podmínek stanoviště na druhové složení a zmlazení dřevin v porostech náletových dřevin opuštěných vesnic na Tachovsku

Species composition and tree seedling recruitment in the secondary woodlands in abandoned villages in the Tachovsko region influenced by the stage of succession, surrounding vegetation cover and soil conditions
Anotace:
Diplomová práce nese název "Vliv stáří porostu, okolí a půdních podmínek stanoviště na druhové složení a zmlazení dřevin v porostech náletových dřevin opuštěných vesnic na Tachovsku". Práce navazuje na mou bakalářskou práci "Zmlazování semenáčků stromů v opuštěných vesnicích Tachovska", z r. 2016 a zjišťuje vliv půdních charakteristik, okolních biotopů a stáří stromů v zaniklých vesnicích na uchycování …více
Abstract:
Name of this thesis is "Vliv stáří porostu, okolí a půdních podmínek stanoviště na druhové složení a zmlazení dřevin v porostech náletových dřevin opuštěných vesnic na Tachovsku" (Species composition and tree seedling recruitment in the secondary woodlands in former villages in the Tachovsko region influenced by the stage of succession, surrounding vegetation cover and soil conditions). This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Dostálová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACAXI, Florindo. Vliv stáří porostu, okolí a půdních podmínek stanoviště na druhové složení a zmlazení dřevin v porostech náletových dřevin opuštěných vesnic na Tachovsku. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Bi-Ch