Bc. Ludmila Handlířová

Bakalářská práce

Problematika předčasného těhotenství a mateřství a možnosti prevence ve výuce na základní škole

The issue of premature pregnancy and motherhood and prevention options in primary school teaching
Anotace:
Bakalářská práce „Problematika předčasného těhotenství a mateřství a možnosti prevence ve výuce na základní škole“ je zaměřena na problematiku náctiletých matek a jejich osobních zkušeností s předčasným těhotenstvím a mateřstvím. Je rozdělená na dvě části. V první teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a témata týkající se biologických, sociálních a psychologických aspektů předčasného těhotenství …více
Abstract:
The bachelor thesis "The issue of premature pregnancy and motherhood and prevention options in primary school teaching" is focused on the issue of teen mothers and their personal experiences with premature pregnancy and motherhood. It is divided into two parts. The first theoretical part defines the basic concepts and topics related to biological, social and psychological aspects of premature pregnancy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta