MgA. Patricie Theimerová, DiS.

Bakalářská práce

Soubor lidových písní a tanců Májek

The Folkore ensemble Májek
Anotace:
Bakalářská práce „Soubor lidových písní a tanců Májek“ pojednává o historii a působení souboru a popisuje jeho charakteristiku. Obsahuje popis jednotlivých složek souboru, jejich funkce v něm a popis jednotlivých regionů, na které se soubor zaměřuje. V příloze této práce je obrazový materiál, který popisuje historii a současnost souboru a charakter krojů jednotlivých regionů.
Abstract:
Bachelor thesis 'Folk songs and dances ensemble Májek' discusses the history and activity of the ensemble and describes its characteristics. It contains a description of particular components of the ensemble, their function in it and a characterization of the regions on which the ensemble focuses.The anex to this thesis contains image material, which shows the history and the present of the ensemble …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. ArtD. Peter Michalica
  • Oponent: MgA. Jiří Pospíchal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/w1hbp/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na housle

Práce na příbuzné téma