Bc. Jan Nový

Master's thesis

Církve, náboženství a sekty v České republice

Kirks, religion and sects in Czech republik
Abstract:
ANOTACE: Práce podává ucelený přehled o náboženské scéně s vymezením tradičních i alternativních náboženských směru, se zřejmou váhou na křesťanství, jakožto hlavní náboženský směr jež je u nás historicky nejvíce rozšířen. Cílem kvalitativní výzkum je odhalit, jakým způsobem dokáže víra pomoci samotným věřícím v různých zátěžových životních situacích, ve spleti společenských a rodinných vztahů. Dále …more
Abstract:
ANOTATION: The thesis has been giving summery about religion scene with diferences traditional and alternative religion courses and of course with emphasis on Christianity, as the head religion course witch is the most extended in our country. The aim of the qualitative reaserch is to present the way, how the relegion can helped the belivers through stress living situations, in the relation‘s net of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2007
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta