Marek Šimoník

Bakalářská práce

3D Reconstruction on iOS

3D Reconstruction on iOS
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje implementaci řetězce pro 3D rekonstrukci z RGBD snímků v reálném čase, určené pro Apple iPhone X s TrueDepth kamerou. Nejdříve je podán přehled běžných přístupů k rekonstrukci, následován popisem algoritmů a technik použitých v této práci. Nakonec jsou popsány implementační detaily zvoleného rekonstrukčního řetězce spolu s popisem …více
Abstract:
This bachelor thesis describes implementation of a real-time RGBD-based 3D reconstruction pipeline suited for Apple’s iPhone X with the TrueDepth camera. First, an overview of common approaches to the reconstruction problem is made, followed by a description of the underlying algorithms and techniques used in the thesis. Finally, the implementation details of the application pipeline are presented …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Jan Gaura
  • Oponent: Eduard Sojka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma