Petra Klimčáková

Bakalářská práce

Informační a orientační systém školské budovy

The information and orientation system of school building
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Informační a orientační systém školské budovy“ se zaměřuje na orientační, informační a bezpečnostní systém ve školní budově. Tato práce byla aplikována na ZŠ Hornickou v Hlučíně. Práce se zaměřuje na tyto části: V první části se zaobírám otázkou, co vše patří do informačního a orientačního systému. Konkrétně rozdělením těchto systémů umístěných v exteriéru a interiéru. V druhé …více
Abstract:
The following bachelor thesis called “Information and orientation system of a school building“ focuses on orientation, information and security system in a certain school building. This research has been applied to the primary mining school in Hlučín. The first part of this work deals with everything that comes under information and orientation system located both in exterior and interior of the building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Renata Zdařilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava