Bc. Eva Szabová

Bakalářská práce

Bankový dohľad v SR po vstupe do eurozóny

Bank supervision in the Slovak Republic after joining the Eurozone
Abstract:
An objective of my bachelor’s work is to analyse the process of change the banking supervision and regulation in the Slovak Republic after the Eurocurrency acceptance in our country. Bring a view to the problems of the banking supervision and regulation as a whole, its gradual integration in the united banking supervision in the context of the European Union legislation and its implementation in the …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je analyzovať proces zmeny bankového dohľadu a regulácie v Slovenskej republike po vstupe do eurozóny. Prináša pohľad na problémy bankového dohľadu a regulácie ako celku a jeho postupnú integráciu na jednotný bankový dohľad v súčinnosti s Európskou legislatívou a jej implementáciu do legislatívy Slovenskej republiky. Porovnanie hlavných cieľov Národnej banky Slovenska …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Marek Árendáš, PhD.
  • Oponent: Ing. Peter Trúchly

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK