Adéla LOOSOVÁ

Bachelor's thesis

Hodnocení bolesti u onkologických pacientů

Pain evaluation in oncological patients
Anotácia:
Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení bolesti u onkologických pacientů. Je psána formou literární přehledové práce. Na začátku jsou stanovené dílčí cíle a výzkumné otázky a podle toho poté vypracované kapitoly. V první kapitole je popsáno hodnocení bolesti za období 1980 až 2021, možný vývoj a pohled na hodnocení bolesti. V druhé kapitole je popsáno hodnocení bolesti ve vztahu léčby onkologické …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the pain assessment in cancer patiens. It is written in the formo of a literary review work. At the beginning, sub-goals and reaserch questions are set, and then chapters are developed accordingly. The first chapter describes the pain assessment for the period 1980 to 2021, possible development and perspective on the pain assessment. The second chapter describes the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Simona Šípová, MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOOSOVÁ, Adéla. Hodnocení bolesti u onkologických pacientů. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/