Marek PITOŇÁK

Bakalářská práce

Měření intenzity hluku a osvětlení v průmyslovém podniku

Measurement of noise and light intensity in industrial company
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na měření fyzikálních parametrů prostředí, konkrétně na měření hluku a osvětlení ve vybraném průmyslovém podniku. Měřící technika a software byly od firmy Extech. Měření probíhalo podle platných norem.
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with measuring of environmental parameters in industrial company, concrete with noise and lighting measurement. Measuring instruments were from Extech Instruments Corporation. Measuring was according to valid standards.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marek Bureš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PITOŇÁK, Marek. Měření intenzity hluku a osvětlení v průmyslovém podniku. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management