Bc. Kristýna Káčerová

Diplomová práce

Kvalita života žen po hysterektomii

Quality of life after hysteroctomia
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat, jak ženy po hysterektomii vnímají kvalitu svého života a svou ženskou identitu. Zaměřuje se na to, zda se kvalita života žen po tomto gynekologickém zákroku nějakým způsobem mění a pokud ano, tak v jakých oblastech. V teoretické části se práce zaměřuje na problematiku hysterektomie obecně, dále jsou pak jednotlivé aspekty tohoto zákroku uváděny do souvislosti …více
Abstract:
The aim of this thesis is to explore how women perceive their quality of life and female identity after hysterectomy. It is focused whether the quality of women´s life after this gynecological surgery somehow changed and if so in which areas. Theoretical part is focused on the issue of hysterectomy in general and then there are described individual aspects of this procedure presented in the context …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Oponent: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií