Bc. Jaroslav Daněk

Master's thesis

Aktuální problémy exekučního řízení podle zákona č. 120/2001 Sb.

Current problems of execution proceedings according to Law no. 120/2001 Col.
Anotácia:
Předmětem této práce je vymezení některých aktuálních problémů v rámci poměrně nové právní úpravy a to z.č. 120/2001 Sb, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změněn dalších zákonů. Tato právní úprava byla přijata počátkem roku 2001 a jako celek nabyla účinnosti dnem 1. září 2001
Abstract:
subject of this thesis is delimitation of some up-to-date problems due to new legal regulation - Act No. 120/2001 Col., on distrainers and distrainer’s action (Distrainer Act). This legal regulation was enacted in the beginning of 2001 and became effective on 1st September 2001.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2008
  • Vedúci: doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law