Bc. Daniel Jochman

Bakalářská práce

Vybraná sportovní, pohybová aktivita jako socializační prostředek - rozhodčí ledního hokeje

Selected sports, physical activity as a means of socialization - hockey referee
Abstract:
The object of this bachelor thesis was to find out whether the work of the referee is possible means of socialization. On the basis of studying professional literature and own survey we are acquainted with issue of this topic. The results contribute to the creation of systematic work with ice hockey referee.
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zistiť,či je práca rozhodcu možným prostriedkom jeho socializácie. Na základe štúdia odbornej literatúry a vlastného anketového šetrenia sa v práci zoznamujeme s problematikou tejto témy. Výsledky práce prispievajú k vytvoreniu systematickej práce s rozhodcami ľadového hokeja.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Došla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma