Bc. Daniel Jochman

Bachelor's thesis

Vybraná sportovní, pohybová aktivita jako socializační prostředek - rozhodčí ledního hokeje

Selected sports, physical activity as a means of socialization - hockey referee
Abstract:
The object of this bachelor thesis was to find out whether the work of the referee is possible means of socialization. On the basis of studying professional literature and own survey we are acquainted with issue of this topic. The results contribute to the creation of systematic work with ice hockey referee.
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zistiť,či je práca rozhodcu možným prostriedkom jeho socializácie. Na základe štúdia odbornej literatúry a vlastného anketového šetrenia sa v práci zoznamujeme s problematikou tejto témy. Výsledky práce prispievajú k vytvoreniu systematickej práce s rozhodcami ľadového hokeja.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Došla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Physical Education and Sport

Theses on a related topic