Bc. Monika ŠMÍDOVÁ

Diplomová práce

Krizová připravenost Nemocnice ve Frýdku-Místku na vybrané mimořádné události

Crisis readiness of the hospital in Frydek - Mistek relating to selected extraordinary events.
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo posoudit současný stav připravenosti Nemocnice ve Frýdku- Místku na vybrané mimořádné události a vytvořit mechanismy a přístupy ke zlepšení krizové připravenosti nemocnice. Pro zodpovězení výzkumné otázky jsem zvolila převážně kvalitativní výzkum s prvky kvantitativního. Na počátku psaní diplomové práce jsem v rámci odborné praxe navštívila Nemocnici ve Frýdku-Místku, kterou …více
Abstract:
The diploma thesis "Crisis readiness of the hospital in Frydek - Mistek relating to selected extraordinary events" deals with issues concerning current state of readiness of the Hospital in Frydek-Mistek for selected extraordinary events and the tries to create methods and approaches to improve the hospital's emergency preparedness. I chose mainly qualitative research with quantitative elements for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Brehovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMÍDOVÁ, Monika. Krizová připravenost Nemocnice ve Frýdku-Místku na vybrané mimořádné události. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta