Bc. Stanislav Němec

Master's thesis

Internetová zábava (on-line hry, hazard, komunity)

Internet Entertainment (online games, gambling, community)
Abstract:
V této práci hledám odpověď na otázky, jaké jsou motivace běžného člověka pro vstup do herní komunity a setrvání v ní, zda si hráči uvědomují existenci komunit ve hře, rozdíly mezi jejich herními a reálnými vztahy. Cílem mé práce je prozkoumání komunity českých hráčů nejen MMORPG. Důraz kladu především na zjištění, proč hráči do komunity vstupují, jak tuto komunitu vnímají, co jim členství v ní přináší …more
Abstract:
In this thesis consider the question, what are the motivations of common man to enter the gamingcommunity and stay in it, whether the players recognize that there are communities in the game, the differences between thein game and real relationships. The aim of my workis to explore the communities of Czech players not only MMORPG. I accentuate to determine whyplayers are entering the community, how …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 10. 2012
  • Supervisor: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Aleksandar Antonovič

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Information Technologies and Management

Theses on a related topic