Kateřina TOMÁŠOVÁ

Bakalářská práce

Zprostředkování expozice spiritismu klientům se zrakovým postižením formou galerijní animace.

Mediation of spiritualism exposure for visually impaired clients in the form of gallery animation.
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu spiritismu, konktrétně expozici spiritismu v Nové Pace a možnostem jejího zprostředkování klientům se zrakovým postižením. Teoretická část se zabývá zejména problematikou spiritismu a s ním souvisejícím uměním - art brut. Jedním z dílčích cílů práce je vytvoření galerijního programu, nalezení vhodných metod a navržení metodického materiálu využitelného při galerijní …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the topic of spiritualism, specifically the exposition of spiritualism in Nová Paka and the possibilities of its mediation to clients with visual impairment. The theoretical part deals mainly with the issue of spiritualism and related art - art brut. One of the subgoals of the thesis is to create a gallery program, to find appropriate methods and to propose methodological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMÁŠOVÁ, Kateřina. Zprostředkování expozice spiritismu klientům se zrakovým postižením formou galerijní animace. . Ústí nad Labem, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta