Mgr. Kateřina Bradnová

Bachelor's thesis

Dopravní výchova jako prevence dopravní nehodovosti

Traffic education to prevent traffic accidents
Abstract:
Předložená bakalářská práce pojednává o vzdělávání v oblasti dopravní výchovy. V práci je zhodnocen současný stav výuky ve školách na základě dotazníkového šetření a opírá se dále o dostupné statistiky nehodovosti v silniční dopravě. Velký důraz je kladen na nebezpečí a možné negativní společenské důsledky plynoucí z nedostatečného vzdělávání dětí v oblasti dopravní problematiky. Bakalářská práce se …more
Abstract:
The present work deals with education in traffic education. The paper evaluates the current state of teaching the subject of traffic based on survey and available statistics of accidents in road transport. A Great emphasis is put on dangers and possible negative social consequences of inadequate education of children in the area of transport issues. This thesis covers the issue of preparation of children …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2014
  • Supervisor: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta