Jan OPEKAR

Bakalářská práce

Zavedení metody na stanovení vybraných triazinových pesticidů ve vodě metodou GC-MS/MS

Establishment of method for determination of selected triazine pesticides in water using GC-MS/MS
Anotace:
Tato bakalářská práce se týká stanovení triazinových pesticidů ve vodě pomocí metody GC-MS/MS. Nejprve byla provedena optimalizace analytické metody. Následující parametry byly vybrány k optimalizaci: průtok nosného plynu, teplotní gradient, výběr SRM přechodů a kolizní energie SRM přechodů. Poté byly optimalizovány některé extrakční parametry, konkrétně doba sušení SPE kolonek, výběr elučního rozpouštědla …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the determination of triazine pesticides in water using GC-MS/MS. Firstly, the development and optimisation of an analytical method was performed. The following parameters of the analytical method were chosen for optimisation: carrier gas flow rate, temperature gradient, selection of SRM transitions and collision energy of SRM transitions. Then, several extraction parametres …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. David Kahoun, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OPEKAR, Jan. Zavedení metody na stanovení vybraných triazinových pesticidů ve vodě metodou GC-MS/MS . Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zqw5my zqw5my/2
24. 4. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
24. 4. 2015
Bulanova, L.
25. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.