Bc. Josef Ledvina

Master's thesis

Stanovení vnitřní hodnoty vybraných společností platebního sektoru a formulace investičního doporučení

Determination of the intrinsic value of selected payment sector companies and formulation of investment recommendation
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Stanovení vnitřní hodnoty vybraných společností platebního sektoru a formulace investičního doporučení“ je určit, na základě metod fundamentální analýzy, vnitřní hodnotu vybraných burzovně obchodovaných společností z platebního sektoru a poté formulovat investiční doporučení pro potenciálního investora.
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Determination of the intrinsic value of selected payment sector companies and formulation of investment recommendation” is to determine, based on fundamental analysis methods, the intrinsic value of chosen publicly traded companies of payment sector and subsequently state the investment recommendation for potential investor.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2020
  • Supervisor: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
  • Reader: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance / Finance