Mgr. Kateřina Bradnová

Master's thesis

Připravenost učitelů autoškol ke vzdělávání osob se zdravotním postižením

Driving Readiness of Teachers to the Education of Persons with Disability
Abstract:
Předložená diplomová práce pojednává o vzdělávání osob se zdravotním postižením v oblasti dopravní výchovy. V diplomové práci je vyhodnocen aktuální stav výuky v autoškolách prostřednictvím kvalitativního šetření. V práci byly vymezeny klíčové pojmy vztahujících se k dané problematice výuky zdravotně postižených v autoškolách. Výuku samotnou lze vnímat jako signifikantní element při tvorbě klimatu …more
Abstract:
The presented diploma thesis deals with the education of persons with disabilities in the field of traffic education. The diploma thesis evaluates the current state of instruction in driving schools through a questionnaire survey. Key concepts related to the issue of teaching physically disabled in driving schools were defined. Learning alone can be perceived as a significant element in the climate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers