Mgr. Kateřina Bradnová

Diplomová práce

Připravenost učitelů autoškol ke vzdělávání osob se zdravotním postižením

Driving Readiness of Teachers to the Education of Persons with Disability
Anotace:
Předložená diplomová práce pojednává o vzdělávání osob se zdravotním postižením v oblasti dopravní výchovy. V diplomové práci je vyhodnocen aktuální stav výuky v autoškolách prostřednictvím kvalitativního šetření. V práci byly vymezeny klíčové pojmy vztahujících se k dané problematice výuky zdravotně postižených v autoškolách. Výuku samotnou lze vnímat jako signifikantní element při tvorbě klimatu …více
Abstract:
The presented diploma thesis deals with the education of persons with disabilities in the field of traffic education. The diploma thesis evaluates the current state of instruction in driving schools through a questionnaire survey. Key concepts related to the issue of teaching physically disabled in driving schools were defined. Learning alone can be perceived as a significant element in the climate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika pro učitele středních škol