Filip HEŘMAN

Bakalářská práce

Vliv hraček a idolů v dětství na svalovou dysmorfii v dospělosti

How childhood toys and idols effect muscle dysmorphia in adulthood
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem hraček a idolů v dětství na faktory svalové dysmorfie v dospělosti. Teoretická část uvádí kontext poruch příjmu potravy a následně se zaměřuje na svalovou dysmorfii a její aspekty. Dále autor zmiňuje návykové látky spojené se sportem. Poslední kapitoly teoretické částI se zaměřují na body image a sebepojetí a s tím spojenou problematiku. Ve výzkumné části se autor …více
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the influence of toys and idols during childhood to muscle dysmorphia in adults. The theoretical part presents general information about eating disorders and then it focuses on muscle dysmorphia and its aspects. The author than mentions drugs related to sport. Last chapters of the theoretical part are focused on body image and self-concept. In the empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEŘMAN, Filip. Vliv hraček a idolů v dětství na svalovou dysmorfii v dospělosti. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zr47i9 zr47i9/2
14. 7. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14. 7. 2017
Bulanova, L.
15. 7. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.