Bc. Martin Burian

Bakalářská práce

Spádovost za službami ve vybraném regionu

Travel to services in selected region
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza spádovosti za službami ve správním obvodu ORP Ivančice. Zkoumané území zahrnuje celkem 17 obcí. Pomocí dotazníkové šetření byly zjišťovány obslužné procesy ve školství, zdravotnictví, maloobchodě a službách. Na základě zjištěné spádovosti byly vymezeny parciální regiony a z nich následně také komplexní obslužný region.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is an analysis of commuting to services in Ivančice region. The investigated area is comprised of 17 municipalities. A questionnaire survey was used for attaining data of commuting in the fields of education, health care, retail trade and service. Based on the results from the survey, partial regions and the complex service region were defined.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Veronika Šranková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch

Práce na příbuzné téma