Petr HEJMA

Bakalářská práce

Měření účinnosti provozovaného tepelného výměníku

Measuring the effectiveness of operating heat exchanger
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výpočtem účinnosti tepelného výměníku instalovaného na vysokoškolských kolejích Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Cílem práce je výpočet účinnosti tohoto výměníku a následná analýza hodnot. Smyslem analýzy je nalezení veličin ovlivňujících průběh účinnosti v čase. Důležitou součástí práce je popis měřeného tepelného výměníku a vysvětlení funkce celé předávací stanice. …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused at computing the efficiency of heat exchanger that was installed on the university college of Jan Evangelista Purkyně. The aim of this work is to compute the efficiency of this heat exchanger and the subsequent analysis of values. The purpose of this analysis is to find variables that influence the efficiency during on going time period. An important part of the whole …více
 

Klíčová slova

Tepelný výměník Účinnost
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEJMA, Petr. Měření účinnosti provozovaného tepelného výměníku. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Řízení výroby

Práce na příbuzné téma