Bc. Pavla Čonková

Bachelor's thesis

Biblioterapie jako nástroj rozvoje tolerance vůči odlišnosti u pubescentů

Bibliotherapy as a tool for development of tolerance towards differences among pubescents
Anotácia:
Práce se zabývá biblioterapií, jako nástrojem pro rozvoj tolerance vůči odlišnostem u pubescentů. Pracuje s biblioterapií jako terapií s knihou ve skupině vrstevníků, kde se v rámci skupiny vyskytují nebo mohou vyskytovat problémy s nepřijetím odlišnosti některého jedince. Teoretická část vysvětluje pojem biblioterapie, její druhy a postup. Definuje pojmy kulturní a sociální odlišnosti a pracuje s …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with bibliotherapy, as a tool for development of tolerance towards differences between pubescents. The author defines bibliotherapy as a therapy with books in a group of the same age pubescents, where are or might be some problems towards accepting the differences of some individual based on his or her social or cultural differences. The theoretical part explains the concept …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Alžběta Strnadová
  • Oponent: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta