BcA. et BcA. Petr Vacek, DiS.

Bachelor's thesis

Tři skladby Césara Francka

Trois pièces by César Franck
Abstract:
Práce se zabývá Třemi skladbami Césara Francka, přináší jejich rozbor a porovnává dvě nahrávky v podání Andrého Marchala a Marie-Claire Alainové. Její součástí je také životopis Césara Francka, popis jeho varhanního díla a také varhan v kostele sv. Klotildy v Paříži, na které Franck své skladby hrál.
Abstract:
This thesis deals with Trois pièces by César Franck, bringing their analyses and their comparison of the recordings by André Marchal and Marie-Claire Alain. It also includes a biography of César Franck, followed by his organ output and description of the organ at St. Clotilde in Paris which Franck played.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
  • Reader: prof. MgA. Kamila Klugarová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/zdbv0/