BcA. et BcA. Petr Vacek, DiS.

Bakalářská práce

Tři skladby Césara Francka

Trois pièces by César Franck
Anotace:
Práce se zabývá Třemi skladbami Césara Francka, přináší jejich rozbor a porovnává dvě nahrávky v podání Andrého Marchala a Marie-Claire Alainové. Její součástí je také životopis Césara Francka, popis jeho varhanního díla a také varhan v kostele sv. Klotildy v Paříži, na které Franck své skladby hrál.
Abstract:
This thesis deals with Trois pièces by César Franck, bringing their analyses and their comparison of the recordings by André Marchal and Marie-Claire Alain. It also includes a biography of César Franck, followed by his organ output and description of the organ at St. Clotilde in Paris which Franck played.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
  • Oponent: prof. MgA. Kamila Klugarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/zdbv0/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na varhany