Jaroslav SLÁDEK

Master's thesis

Místní a krajské referendum

Local and regional referendum
Abstract:
Diplomová práce pojednává o přímé demokracii, jejich prvcích, celostátním, krajským a místním referendu, popisu kauzy OC Corso, přiblížení využití místního referenda v letech 2006 - 2018 a srovnání právní úpravy na úseku vstupu do EU v okolních zemích.
Abstract:
The diploma thesis deals with direct democracy, their elements, national, regional and local referendum, description of the case of the Corso Corridor, approximation of the use of the local referendum in years 2006 - 2018 and comparison of legislation in the area of EU accession in neighboring countries.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Petr Triner

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLÁDEK, Jaroslav. Místní a krajské referendum. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Master programme / field:
Public Administration / Public Administration