Bc. Zuzana Petrová

Diplomová práce

Vývoj trhu práce a nezamestnanosti v rámci ekonomickej činnosti peňažníctva v ČR

Vývoj trhu práce a nezaměstnanosti v rámci ekonomické činnosti peněžnictví v ČR
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice nezaměstnanosti a trhu práce. Jejím cílem je vyhodnotit vývoj na trhu práce a nezaměstnanosti v rámci ekonomické činnosti peněžnictví v letech 2013 – 2023 v ČR a navrhnout perspektivní regiony pro zaměstnání. V úvodu zpracovává literární rešerši, která se nejprve věnuje trhu práce, jeho modelům a politikám. Dále řeší nezaměstnanost, její způsoby měření a různé …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of unemployment and the labor market. Its goal is to evaluate the development of the labor market and unemployment within the economic activity of financial sector in the years 2013-2023 in the Czech Republic and to propose promising regions for employment. In the beginning, it contaims of teoretical part, which deals with the labor market, its models and policies …více
Abstract:
Diplomová práca sa venuje problematike nezamestnanosti a trhu práce. Jej cieľom je vyhodnotiť vývoj na trhu práce a nezamestnanosti v rámci ekonomickej činnosti peňažníctva v rokoch 2013 – 2023 v ČR a navrhnúť perspektívne regióny pre zamestnanie. V úvode spracováva literárnu rešerš, ktorá sa najskôr venuje trhu práce, jeho modelom a politikám. Ďalej rieši nezamestnanosť, jej spôsoby merania a rôzne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
  • Oponent: Veronika Linhartová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON University Group, Vysoká škola NEWTON