Mgr. Roman Měrka

Diplomová práce

Kolizní problematika dědických otázek

Coflict Rules in Matters of Cross-border Succession
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou určování rozhodného práva pro dědické vztahy s mezinárodním prvkem. Je zde rozebrána nejen stávající česká kolizní úprava, ale také úprava nadcházející. Práce rovněž poskytuje přehled, jak je tato problematika řešena v jiných evropských zemích.
Abstract:
This diploma thesis deals with matters of selecting applicable law to the succession with cross-border element. The thesis analyzes present code of law as well as future regulation. Thesis is also focused on solutions of cross-border succession issues in other european countries.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta