Mgr. Roman Měrka

Master's thesis

Kolizní problematika dědických otázek

Coflict Rules in Matters of Cross-border Succession
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou určování rozhodného práva pro dědické vztahy s mezinárodním prvkem. Je zde rozebrána nejen stávající česká kolizní úprava, ale také úprava nadcházející. Práce rovněž poskytuje přehled, jak je tato problematika řešena v jiných evropských zemích.
Abstract:
This diploma thesis deals with matters of selecting applicable law to the succession with cross-border element. The thesis analyzes present code of law as well as future regulation. Thesis is also focused on solutions of cross-border succession issues in other european countries.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 5. 2012
  • Supervisor: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta