Bc. Silvia Kovácsová

Bakalářská práce

Asimilace síry mikroorganismy

Sulfur assimilation in microorganisms
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the capability of microorganisms to assimilate sulfur from various sulfur sources. Described are the mechanisms of sulfur assimilation from inorganic and organic compounds, including the specific enzymes and their regulation systems. In the experimental part, an analysis was performed on the aerobic growth curves of the Paracoccus denitrificans 1222 strain on a mineral …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá schopnosťou mikroorganizmov asimilovať síru z rôznych sírnych zdrojov. Popísané sú mechanizmy asimilácie síry z anorganických i organických zlúčenín za účasti špecifických enzýmov a ich regulačných systémov. V praktickej časti bakalárskej práce sú vyhodnotené rastové krivky aeróbnej kultivácie kmeňa Paracoccus denitrificans 1222 na minerálnom médiu s prídavkami rôznych …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta